← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

polovina rodinného domu v Postoloprtech

datum a čas dražebního jednání
9. dubna 2019, 9:45 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 22335/17

město: Postoloprty

okres: Louny

katastr: Postoloprty

kraj: Ústecký

Předmětem dražby je pozemek pč. 775/22, zhodnocený stavbou rodinného domu čp. 638 s příslušenstvím a dalšími navazujícími pozemky funkčního celku.

Rodinný dům je nepodsklepený, přízemí s obytným podkrovím, na dům východně navazuje garáž umístěná na stejném pozemku. Dům je v půdorysu tvaru obdélníka, na tvarově obdobném menším půdorysu je přistavěna přízemní garáž. Dům obsahuje pravděpodobně jednu bytovou jednotku předpokládané dispozice 4+1 (4+kk) s příslušenstvím.

Stavební pozemek pč. 775/22 je zastavěný objektem RD s garáží, na severní straně navazuje pč. 775/23 (ostatní plocha) s funkcí předzahrádky, na jižní straně navazuje pč. 775/12 (ostatní plocha) s funkcí zahrady (evidence v KN jako sportoviště a rekreační plocha je pozůstatek dřívější evidence a neodpovídá skutečnosti). Celkově tvoří uvedené pozemky jeden funkční celek protáhlého obdélníkového tvaru, pozemek jako celek je rovinný, slunný, zahrada zatravněná.

Příslušenství - je tvořeno stavbou garáže a běžnými venkovními úpravami - oplocení (severní strana - betonové tvárnice a dřevěné výplně, vrata, vstupní vrátka, jižní strana - plechy na ocel. sloupky), zpevněné dlážděné plochy - chodník, vjezd do garáže, dlážděná terasa na jižní straně domu, drobné trvalé porosty na zahradě, přípojky inženýrských sítí. Garáž - navazuje na dům, zděná, přízemní, sedlová střecha s taškovou krytinou, obsahuje jedno stání po OV, osazena sekční vrata, předpokládá se běžné provedení - vnitřní omítky, betonová podlaha, elektro 230/400 V.

výsledná cena
1 200 000,- Kč

nejnižší podání
800 000,- Kč

dražební jistota
100 000,- Kč

Rezervace e-mailem
polovina rodinného domu v Postoloprtech - náhled
polovina rodinného domu v Postoloprtech - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 2233517 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.