← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

podíly na pozemcích ve Strakonicích

datum a čas dražebního jednání
24. listopadu 2020, 10:00 hodin

místo konání dražby
www.portaldrazeb.cz

číslo jednací
117 EX 1940/15-96

město: Strakonice

okres: Strakonice

katastr: Strakonice

kraj: Jihočeský

Elektronická dražba proběhne na 

https://www.portaldrazeb.cz/drazba/117ex1940-15-96-nqx14

 

Oceňované pozemky se nacházejí v severozápadní zastavěné části města Strakonice okolo panelového domu. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha o výměře 2 087 m2. Pozemky jsou ohraničené drátěným, zděným a dřevěným oplocením. Na rovinném pozemku se nacházejí zpevněné plochy a několik porostů. V době oceňování byly pozemky udržované a nevyužívané. K pozemkům vede zpevněná cesta s chodníkem nacházející se na pozemku parc. č. 395/4, který je ve vlastnictví města Strakonice.

Přípojky IS jsou v dosahu.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty a zpevněné plochy. Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení.

výsledná cena
51 000,- Kč

nejnižší podání
15 300,- Kč

dražební jistota
5 000,- Kč

Rezervace e-mailem
podíly na pozemcích ve Strakonicích - náhled
podíly na pozemcích ve Strakonicích - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 194015 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.