← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

ideální polovina rodinného domu Plzeň Skvrňany

datum a čas dražebního jednání
5. září 2018, 13:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 2659/15-102

město: Plzeň

okres: Plzeň-město

katastr: Skvrňany

kraj: Plzeňský

Jedná se o samostatně stojící, podsklepený, přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající velmi dobré údržbě. Krov je dřevěný. Střecha budovy polovalbová s krytinou z betonových tašek. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou plastové. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné částečně prosklené. Okna domu jsou plastová nebo střešní. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou, PVC, koberci nebo plovoucí podlahou. Obklady jsou z keramických dlaždic (kuchyň). Fasáda budovy je zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav nemovité věci je velmi dobrý.

V suterénu budovy se nachází sklad (16,55 m2), chodba (8,30 m2). V přízemí domu je chodba (6,40 m2), koupelna s WC (9,00 m2), kotelna (1,60 m2), obývací pokoj (20,00 m2), jídelna s kuchyň. koutem (18,00 m2), zimní zahrada (15,60 m2). V podkroví budovy je hala (4,60 m2), ložnice (15,30 m2), pokoj (24,00 m2), koupelna s WC (13,00 m2).

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Vytápění rodinného domu je ústřední pomocí plynového kotle nebo lokální krbem na tuhá paliva. Ohřev teplé vody je kotlem. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 1187 se nachází stavba rodinného domu č.p. 412. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 202 m2, na pozemku parc. č. 1188/2 se nachází garáž bez čp/če. Garáže je zděná s pultovou střechou. Do garáže je zavedena elektřina. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 33 m2. Na stavební pozemky navazuje pozemek parc. č. 1188/1, který je v katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 90 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oploceny, rovinaté, travnaté, udržované. Na pozemku se dále nachází pergola, terasa. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 2582 ve vlastnictví města.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, terasa, pergola a garáž.

výsledná cena
2 100 000,- Kč

nejnižší podání
1 400 000,- Kč

dražební jistota
100 000,- Kč

Rezervace e-mailem
ideální polovina rodinného domu Plzeň Skvrňany - náhled
ideální polovina rodinného domu Plzeň Skvrňany - miniatura ideální polovina rodinného domu Plzeň Skvrňany - miniatura ideální polovina rodinného domu Plzeň Skvrňany - miniatura ideální polovina rodinného domu Plzeň Skvrňany - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 265915 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.