← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

rodinný dům ideální polovina Záhoří u Písku

datum a čas dražebního jednání
5. září 2018, 9:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 23171/17

město: Záhoří

okres: Písek

katastr: Horní Záhoří u Písku

kraj: Jihočeský

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Dům je částečně podsklepený. Střecha budovy je valbová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komíny, vikýřem a bleskosvodem. Okna domu jsou plastová. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. K domu patří zahrada a vestavěná garáž. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

 

V domě se nachází dva byty. Byt o dispozici 1+1 zahrnuje komoru (5,73 m2), chodbu (18,18 m2), kuchyň (13,17 m2), pokoj (17,45 m2), kuchyň (10,89 m2) a koupelnu (5,10 m2). Byt o dispozici 2+1 zahrnuje kuchyň (14,75 m2), dva pokoje (19,27 m2; 10,67 m2), koupelnu (3,00 m2) a chodbu (6,47 m2). V přízemí se dále nachází vestavěná garáž. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Podlahy jsou opatřeny keramickou dlažbou. Celkový stav domu je zhoršený.

 

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Voda je získána ze studny a odpady jsou svedeny do septiku. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je podlahové elektrické. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

 

Na pozemku parc. č. St. 38 stojí stavba pro bydlení č.p. 29. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 384 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý a udržovaný. Pozemek je oplocen zděným a dřevěným plotem. Na pozemku se nachází zpevněné plochy, porosty, přístřešek, zděná kolna, studna a septik. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 969/1, který je ve vlastnickém právu Jihočeského kraje.

 

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, porosty, studna a septik.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, kolna a přístřešek.

výsledná cena
435 000,- Kč

nejnižší podání
290 000,- Kč

dražební jistota
40 000,- Kč

Rezervace e-mailem
rodinný dům ideální polovina Záhoří u Písku - náhled
rodinný dům ideální polovina Záhoří u Písku - miniatura rodinný dům ideální polovina Záhoří u Písku - miniatura rodinný dům ideální polovina Záhoří u Písku - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 2317117 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.