← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

odročeno

Id. 1/2 domu č.p. 14 s pozemky v obci Čejetice, okres Strakonice

datum a čas dražebního jednání
5. června 2018, 13:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 1869/16-49

město: Čejetice

okres: Strakonice

katastr: Sedlíkovice

kraj: Jihočeský

Předmětem dražby je:

- spoluvlastnický podíl ve výši ½ domu č.p. 14 s parc.č. St. 2/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 722 m2 a pozemků parc.č. 28 – zahrada o výměře 28 m2, parc.č. 70/4 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 484 m2, pozemky trvalého travního porostu parc.č. 71 o výměře 743 m2 a parc.č. 72/8 o výměře 231 m2, pozemky orné půdy parc. 241 o výměře 2 928 m2 a parc.č. 299 o výměře 1 045 m2, příslušenství: oplocení, vše v obci Čejetice, k.ú. Sedlíkovice, okres Strakonice.

Jedná se o samostatně stojící dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Konstrukce budovy je převážně zděná z cihel a kamenná, její stavebně-technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda domu je z části zateplená, z většiny chybí fasádní omítka. Dům je podsklepený dvěma sklepy. Střecha je sedlová – ve špatném stavu. Okna plastová, vchodové dveře dřevěné a kamenné. Přístup k nemovitosti je po místní zpevněné komunikaci.

V přízemí domu se nachází 4 pokoje a kuchyně umístěná v chodbě. Podlahy jsou keramické a plovoucí. Koupelna je s vanou, WC je samostatné. Na obytnou část domu navazuje z jižní strany zděná stodola se sedlovou střechou opatřenou vlnovkami. Podlaha ve stodole je betonová. Nemovitost je napojena na el., vodovod a studnu. Vytápění je kotlem na tuhá paliva. Ohřev TUV je bojlerem.

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.

 

výsledná cena
612 000,- Kč

nejnižší podání
408 000,- Kč

dražební jistota
75 000,- Kč

Rezervace e-mailem
Id. 1/2 domu č.p. 14 s pozemky v obci Čejetice, okres Strakonice - náhled
Id. 1/2 domu č.p. 14 s pozemky v obci Čejetice, okres Strakonice - miniatura Id. 1/2 domu č.p. 14 s pozemky v obci Čejetice, okres Strakonice - miniatura Id. 1/2 domu č.p. 14 s pozemky v obci Čejetice, okres Strakonice - miniatura Id. 1/2 domu č.p. 14 s pozemky v obci Čejetice, okres Strakonice - miniatura Id. 1/2 domu č.p. 14 s pozemky v obci Čejetice, okres Strakonice - miniatura Id. 1/2 domu č.p. 14 s pozemky v obci Čejetice, okres Strakonice - miniatura Id. 1/2 domu č.p. 14 s pozemky v obci Čejetice, okres Strakonice - miniatura Id. 1/2 domu č.p. 14 s pozemky v obci Čejetice, okres Strakonice - miniatura Id. 1/2 domu č.p. 14 s pozemky v obci Čejetice, okres Strakonice - miniatura Id. 1/2 domu č.p. 14 s pozemky v obci Čejetice, okres Strakonice - miniatura Id. 1/2 domu č.p. 14 s pozemky v obci Čejetice, okres Strakonice - miniatura Id. 1/2 domu č.p. 14 s pozemky v obci Čejetice, okres Strakonice - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 186916 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.