← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

Id. 1/8 a 1/16 zemědělských pozemků v obci Kouřim, okres Kolín

datum a čas dražebního jednání
5. června 2018, 10:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 2467/09-183

město: Kouřim

okres: Kolín

katastr: Kouřim

kraj: Středočeský

 

Předmětem dražby je:

a) spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 ve vlastnictví povinného č.1 pozemků orné půdy parc.č. 2262 o výměře 4 208 m2, parc.č. 2263 o výměře 4 158 m2 a parc.č. 2264/2 o výměře 2 877 m2 v obci a k.ú. Kouřim, okres Kolín,

b) spoluvlastnický podíl ve výši 1/16 ve vlastnictví povinného č.1 pozemků orné půdy parc.č. 1061 o výměře 7 218 m2 a parc.č. 1062 o výměře 5 488 m2 v obci a k.ú. Kouřim, okres Kolín.

Oba spoluvlastnické podíly budou draženy jako jeden celek.

 

a) Jedná se o soubor sousedících zemědělských pozemků pravidelných tvarů nacházejících se cca 500 m severně od okraje zastavěné části města. Pozemky jsou na východní straně ohraničené listnatými porosty a nacházející se v lánu. Pozemky jsou svažité k severní straně, udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc.č. 2696, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

 

b) Jedná se o soubor sousedících zemědělských pozemků pravidelných tvarů nacházejících se cca 800 m jižně od okraje zastavěné části města. Pozemky jsou na západní straně ohraničené zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. Pozemky jsou rovinné, udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc.č. 2622/1, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

 

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.


 

výsledná cena
27 000,- Kč

nejnižší podání
18 000,- Kč

dražební jistota
3 000,- Kč

Rezervace e-mailem
Id. 1/8 a 1/16 zemědělských pozemků v obci Kouřim, okres Kolín - náhled
Id. 1/8 a 1/16 zemědělských pozemků v obci Kouřim, okres Kolín - miniatura Id. 1/8 a 1/16 zemědělských pozemků v obci Kouřim, okres Kolín - miniatura Id. 1/8 a 1/16 zemědělských pozemků v obci Kouřim, okres Kolín - miniatura Id. 1/8 a 1/16 zemědělských pozemků v obci Kouřim, okres Kolín - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 246709 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.