← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

Id. 5/6 pozemků v obci České Budějovice, okres České Budějovice

datum a čas dražebního jednání
5. června 2018, 9:45 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 969/09-90

město: České Budějovice

okres: České Budějovice

katastr: Haklovy Dvory

kraj: Jihočeský

Předmětem dražby je:

- spoluvlastnický podíl ve výši 5/6 pozemků orné půdy parc.č. 308/18 o výměře 4 496 m2, parc.č. 367/14 o výměře 5 984 m2, parc.č. 536/12 o výměře 19 779 m2, parc.č. 536/22 o výměře 6 306 m2 a pozemku parc.č. 64 – trvalý travní porost o výměře 1 292 m2 v obci České Budějovice, k.ú. Haklovy Dvory, okres České Budějovice.


Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků pravidelných tvarů, které se nacházejí cca 60 - 700 m okolo zastavěné části obce. Pozemek parc.č. 367/14 je na jižní straně ohraničený Zajícovským potokem a nachází se v lánu. Pozemek parc.č. 308/18 je na severní straně ohraničený zpevněnou komunikací, na jižní straně místním potokem a nachází se v lánu. Pozemek parc.č. 64 je na severní straně ohraničený zpevněnou komunikací, na jižní straně Novohaklovským rybníkem a nachází se v lánu. Pozemky jsou udržované a využívané. Přes pozemky parc.č. 536/12 a parc.č. 308/18 vede nadzemní vedení VN. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc.č. 551/1, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje.

 

Práva a závady spojené s touto nemovitou věcí viz dražební vyhláška.

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.

výsledná cena
840 000,- Kč

nejnižší podání
560 000,- Kč

dražební jistota
80 000,- Kč

Rezervace e-mailem
Id. 5/6 pozemků v obci České Budějovice, okres České Budějovice - náhled
Id. 5/6 pozemků v obci České Budějovice, okres České Budějovice - miniatura Id. 5/6 pozemků v obci České Budějovice, okres České Budějovice - miniatura Id. 5/6 pozemků v obci České Budějovice, okres České Budějovice - miniatura Id. 5/6 pozemků v obci České Budějovice, okres České Budějovice - miniatura Id. 5/6 pozemků v obci České Budějovice, okres České Budějovice - miniatura Id. 5/6 pozemků v obci České Budějovice, okres České Budějovice - miniatura Id. 5/6 pozemků v obci České Budějovice, okres České Budějovice - miniatura Id. 5/6 pozemků v obci České Budějovice, okres České Budějovice - miniatura Id. 5/6 pozemků v obci České Budějovice, okres České Budějovice - miniatura Id. 5/6 pozemků v obci České Budějovice, okres České Budějovice - miniatura Id. 5/6 pozemků v obci České Budějovice, okres České Budějovice - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 96909 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.