← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

Id. 1/2 rodinného domu č.p. 47 v obci Dačice, okres Jindřichův Hradec

datum a čas dražebního jednání
10. října 2019, 10:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 2300/17-91

město: Dačice

okres: Jindřichův Hradec

katastr: Bílkov

kraj: Jihočeský

Předmětem dražby je:

 

- spoluvlastnický podíl ve výši ½ rodinného domu č.p. 47 stojící na pozemku parc.č. St. 20 v obci Dačice, k.ú. Bílkov, okres Jindřichův Hradec.

 

Jedná se o řadový, krajní, nepodsklepený, přízemní, zděný rodinný dům. V přízemí domu jsou tři místnosti, spíž, garáž, koupelna a kotelna. V podkroví budovy je půda.  Vstup do domu je přes garáž. Stavebně-technický stav odpovídá průběžné údržbě. Střecha je valbová s krytinou z tašek, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Dřevěná vrata. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené. Okna jsou dřevěná zdvojená. Podlahy jsou kryté PVC. Fasáda budovy není zateplená. Dům je napojen na přípojku el., vodovodu, kanalizace, plynovodu, veškeré IS jsou napojeny přes dům č.p. 48. Vytápění je ústřední, propojené s domem č.p. 48 nebo lokální na tuhá paliva. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Pozemek parc.č. St. 20 je přístupný přes pozemek parc.č. 14/1.

 

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.

výsledná cena
360 000,- Kč

nejnižší podání
108 000,- Kč

dražební jistota
30 000,- Kč

Rezervace e-mailem
Id. 1/2 rodinného domu č.p. 47 v obci Dačice, okres Jindřichův Hradec - náhled
Id. 1/2 rodinného domu č.p. 47 v obci Dačice, okres Jindřichův Hradec - miniatura Id. 1/2 rodinného domu č.p. 47 v obci Dačice, okres Jindřichův Hradec - miniatura Id. 1/2 rodinného domu č.p. 47 v obci Dačice, okres Jindřichův Hradec - miniatura Id. 1/2 rodinného domu č.p. 47 v obci Dačice, okres Jindřichův Hradec - miniatura Id. 1/2 rodinného domu č.p. 47 v obci Dačice, okres Jindřichův Hradec - miniatura Id. 1/2 rodinného domu č.p. 47 v obci Dačice, okres Jindřichův Hradec - miniatura Id. 1/2 rodinného domu č.p. 47 v obci Dačice, okres Jindřichův Hradec - miniatura Id. 1/2 rodinného domu č.p. 47 v obci Dačice, okres Jindřichův Hradec - miniatura Id. 1/2 rodinného domu č.p. 47 v obci Dačice, okres Jindřichův Hradec - miniatura Id. 1/2 rodinného domu č.p. 47 v obci Dačice, okres Jindřichův Hradec - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 230017 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.