← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

Ovocný sad a pozemek v obci Chlistov, okres Klatovy

datum a čas dražebního jednání
10. října 2019, 9:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 1323/17-74

město: Chlistov

okres: Klatovy

katastr: Chlistov

kraj: Plzeňský

Předmětem dražby jsou:

- pozemky parc.č. 295 - ostatní plocha – neplodná půda o výměře 164 m2, parc.č. 297/1 -ovocný sad o výměře 3 862 m2 v obci a k.ú. Chlistov, okres Klatovy.

 

Pozemky spolu tvoří jeden funkční celek nepravidelného tvaru, jsou travnaté a velmi svažité k jihozápadu. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou jako jeden celek přístupné přes jiné pozemky stejného vlastníka.

 

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.

výsledná cena
462 000,- Kč

nejnižší podání
138 600,- Kč

dražební jistota
40 000,- Kč

Rezervace e-mailem
Ovocný sad a pozemek v obci Chlistov, okres Klatovy - náhled
Ovocný sad a pozemek v obci Chlistov, okres Klatovy - miniatura Ovocný sad a pozemek v obci Chlistov, okres Klatovy - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 132317 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.