← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

Id. 1/2 pozemků v obci Příčina, okres Rakovník

datum a čas dražebního jednání
16. září 2020, 10:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 3055/12-88

město: Příčina

okres: Rakovník

katastr: Příčina

kraj: Středočeský

Předmětem dražby je:

- spoluvlastnický podíl ve výši ½ pozemků parc.č. 127/1 zahrada o výměře 1 185 m2 a parc.č. 127/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 1 780 m2 v obci a k.ú. Příčina, okres Rakovník.

Pozemky se nacházejí cca 200 m východně od okraje zastavěné části obce. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů, svažité k severovýchodní straně, na severní straně ohraničené dřevěným oplocením ve špatném stavu. Na pozemcích se nacházejí listnaté porosty. Pozemky jsou neudržované a nevyužívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc.č. 708/1, který je ve vlastnictví obce.

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.

výsledná cena
129 000,- Kč

nejnižší podání
64 500,- Kč

dražební jistota
13 000,- Kč

Rezervace e-mailem
Id. 1/2 pozemků v obci Příčina, okres Rakovník - náhled
Id. 1/2 pozemků v obci Příčina, okres Rakovník - miniatura Id. 1/2 pozemků v obci Příčina, okres Rakovník - miniatura Id. 1/2 pozemků v obci Příčina, okres Rakovník - miniatura Id. 1/2 pozemků v obci Příčina, okres Rakovník - miniatura Id. 1/2 pozemků v obci Příčina, okres Rakovník - miniatura Id. 1/2 pozemků v obci Příčina, okres Rakovník - miniatura Id. 1/2 pozemků v obci Příčina, okres Rakovník - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 305512 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.