← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

Pozemek parc.č. 59 v obci Přeštěnice, okres Písek

datum a čas dražebního jednání
15. září 2020, 9:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 487/06-249

město: Přeštěnice

okres: Písek

katastr: Týnice

kraj: Jihočeský

Předmětem dražby je:

- pozemek parc.č. 59 – ostatní plocha – neplodná půda o výměře 198 m2 v obci Přeštěnice, okres Týnice.

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.

výsledná cena
17 346,- Kč

nejnižší podání
8 673,- Kč

dražební jistota
2 000,- Kč

Rezervace e-mailem
Pozemek parc.č. 59 v obci Přeštěnice, okres Písek - náhled
Pozemek parc.č. 59 v obci Přeštěnice, okres Písek - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 48706 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.