← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

Lesní pozemky v obci Radčice, okres Jablonec nad Nisou

datum a čas dražebního jednání
16. září 2020, 14:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 1402/17-421

město: Radčice

okres: Jablonec nad Nisou

katastr: Radčice

kraj: Liberecký

Předmětem dražby jsou:

- lesní pozemky parc.č. 2111/2 o výměře 1 079 m2, parc.č. 2113/2 o výměře 3 122 m2, parc.č. 2122/1 o výměře 10 258 m2, parc.č. 2122/3 o výměře 5 135 m2, parc.č. 2124/2 o výměře 6 370 m2, parc.č. 2124/5 o výměře 3 197 m2, parc.č. 2129/2 o výměře 838 m2 vše v obci a k.ú. Radčice, okres Jablonec nad Nisou.

 

Na pozemcích se zcela nebo z části nacházejí porosty charakteru lesa smíšeného. Všechny pozemky jsou svažité.

 

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.


http://www.portaldrazeb.cz/117EX1402/17-377/lesni-pozemky-v-obci-radcice-okres-jablonec-nad-nisou?backsearch=1 

 

 

výsledná cena
1 043 000,- Kč

nejnižší podání
521 500,- Kč

dražební jistota
60 000,- Kč

Rezervace e-mailem
Lesní pozemky v obci Radčice, okres Jablonec nad Nisou - náhled
Lesní pozemky v obci Radčice, okres Jablonec nad Nisou - miniatura Lesní pozemky v obci Radčice, okres Jablonec nad Nisou - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 140217 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.