← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

Budovy bez čp/če v obci Čestín a Divišov, okres Kutná Hora a Benešov

datum a čas dražebního jednání
16. září 2020, 13:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 1333/17-89

město: Čestín

okres: Kutná Hora

katastr: Polipsy

kraj: Středočeský

Předmětem dražby je:

A) stavba bez čp/če – jiná stavba a stavba bez čp/če – les.hosp. v obci Čestín, k.ú. Polipsy, okres Kutná Hora.

B) stavba bez čp/če – les.hosp s pozemkem parc.č. St. 259 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 134 m2 v obci Divišov, k.ú. Zdebuzeves, okres Benešov. 

A) Jiná stavba – jedná se o samostatně stojící, přízemní stavbu. Budova je zděná a betonová, stavebně-technicky stav je odpovídající nulové údržbě. Střecha budovy je plochá. Vrata stavby jsou železná dvoukřídlá. Stavba je nevyužívaná, ve špatném stavu, přístupná po místní nezpevněné komunikaci.

Hala je samostatně stojící, přízemní stavba plechové konstrukce. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Stavba je opatřena komínem. Vrata stavby jsou plechová dvoukřídlá, podlahy betonové. Stavba je napojena na přípojku el, přístupná po místní nezpevněné komunikaci.

B) Budova bez čp/če je samostatně stojící, přízemní stavba. Budova je zděná a betonová, stavebně-technicky stav je odpovídající nulové údržbě. Střecha budovy je plochá. Vrata stavby jsou plechová dvoukřídlá. Stavba je nevyužívaná, ve špatném stavu, přístupná po místní nezpevněné komunikaci.

 

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.

výsledná cena
690 000,- Kč

nejnižší podání
172 500,- Kč

dražební jistota
18 000,- Kč

Rezervace e-mailem
Budovy bez čp/če v obci Čestín a Divišov, okres Kutná Hora a Benešov - náhled
Budovy bez čp/če v obci Čestín a Divišov, okres Kutná Hora a Benešov - miniatura Budovy bez čp/če v obci Čestín a Divišov, okres Kutná Hora a Benešov - miniatura Budovy bez čp/če v obci Čestín a Divišov, okres Kutná Hora a Benešov - miniatura Budovy bez čp/če v obci Čestín a Divišov, okres Kutná Hora a Benešov - miniatura Budovy bez čp/če v obci Čestín a Divišov, okres Kutná Hora a Benešov - miniatura Budovy bez čp/če v obci Čestín a Divišov, okres Kutná Hora a Benešov - miniatura Budovy bez čp/če v obci Čestín a Divišov, okres Kutná Hora a Benešov - miniatura Budovy bez čp/če v obci Čestín a Divišov, okres Kutná Hora a Benešov - miniatura Budovy bez čp/če v obci Čestín a Divišov, okres Kutná Hora a Benešov - miniatura Budovy bez čp/če v obci Čestín a Divišov, okres Kutná Hora a Benešov - miniatura Budovy bez čp/če v obci Čestín a Divišov, okres Kutná Hora a Benešov - miniatura Budovy bez čp/če v obci Čestín a Divišov, okres Kutná Hora a Benešov - miniatura Budovy bez čp/če v obci Čestín a Divišov, okres Kutná Hora a Benešov - miniatura Budovy bez čp/če v obci Čestín a Divišov, okres Kutná Hora a Benešov - miniatura Budovy bez čp/če v obci Čestín a Divišov, okres Kutná Hora a Benešov - miniatura Budovy bez čp/če v obci Čestín a Divišov, okres Kutná Hora a Benešov - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 133317 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.