← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

Pozemky v obci Lužnice, okres Jindřichův Hradec

datum a čas dražebního jednání
16. října 2019, 10:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 1852/10-336

město: Lužnice

okres: Jindřichův Hradec

katastr: Lužnice

kraj: Jihočeský


Předmětem dražby je:

SJM - pozemky parc.č. 1669/43 – ostatní plocha – zeleň o výměře 154 m2 a parc.č. 1669/80 - ostatní plocha – zeleň o výměře 52 m2 v obci a k.ú. Lužnice, okres Jindřichův Hradec.


Pozemky se nacházejí v severní zastavěné části obce. Jedná se o sousedící travnaté pozemky nepravidelných tvarů. Na východní straně jsou pozemky ohraničené zděným domem, na severní a západní straně drátěným oplocením s betonovou podezdívkou a na jižní straně plechovým oplocením. Pozemky jsou udržované a využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace s chodníkem nacházející se na parc.č. 1645/2, který je ve vlastnictví obce Lužnice. Přípojky IS jsou v dosahu.


Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.


výsledná cena
66 000,- Kč

nejnižší podání
33 000,- Kč

dražební jistota
8 000,- Kč

Rezervace e-mailem
Pozemky v obci Lužnice, okres Jindřichův Hradec - náhled
Pozemky v obci Lužnice, okres Jindřichův Hradec - miniatura Pozemky v obci Lužnice, okres Jindřichův Hradec - miniatura Pozemky v obci Lužnice, okres Jindřichův Hradec - miniatura Pozemky v obci Lužnice, okres Jindřichův Hradec - miniatura Pozemky v obci Lužnice, okres Jindřichův Hradec - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 185210 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.