← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

Rodinný dům bez čp/če s pozemkem v obci Ostrovec, okres Písek

datum a čas dražebního jednání
21. září 2018, 10:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 6/05-249

město: Ostrovec

okres: Písek

katastr: Horní Ostrovec

kraj: Jihočeský

Předmětem dražby je:


- objekt bydlení bez čp/če spolu s parc.č.St. 5/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 122 m2, v obci Ostrovec, k.ú. Horní Osrovec, okres Písek.


Objekt slouží pro rodinné bydlení. Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený s obytným podkrovím situovaný v areálu původní menší zemědělské usedlosti. Přestavěn z původní stáje, kdy stavba byla od roku 2000 rekonstruována a půdorysně rozšířena na pozemek jiného vlastníka o vstupní pergolu a přístavbu rozm. 6x4 m. Část objektu slouží jako technické zázemí a garáž. Do domu je vstup ze dvora přes zastřešenou pergolu. Dispoziční řešení domu - v přízemí se nachází byt 2+kk s příslušenstvím a v podkroví byt stejné dispozice.


Dům je postaven na základech bez izolace proti zemní vlhkosti, zdivo smíšené, tl. přes 45 cm, stropy přízemní tvoří původní stájová klenba, v podkroví je zateplený sádrokartonový podhled,  střecha sedlová. Dům je napojen na vodovod ze studny, odkanalizování do septiku.


Věcné břemeno a závady spojené s touto nemovitou věcí viz dražební vyhláška.

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.

 
 

výsledná cena
1 000 000,- Kč

nejnižší podání
500 000,- Kč

dražební jistota
80 000,- Kč

Rezervace e-mailem
Rodinný dům bez čp/če s pozemkem v obci Ostrovec, okres Písek - náhled
Rodinný dům bez čp/če s pozemkem v obci Ostrovec, okres Písek - miniatura Rodinný dům bez čp/če s pozemkem v obci Ostrovec, okres Písek - miniatura Rodinný dům bez čp/če s pozemkem v obci Ostrovec, okres Písek - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 605 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.