← Zpět na seznam dražeb

Dražba movitého majetku

koná se

starožitný nábytek a ostatní věci

datum a čas dražebního jednání
28. července 2021, 10:00 hodin

místo konání dražby
ve dvoře Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – pobočka Písek, Otakara Ševčíka 1943, Písek

číslo jednací
117 EX 37/02-20

č. položky

Označení dražených věcí (a počet ks):

Rozhodná cena věcí:

Nejnižší podání:

1.

dva kusy originálů obrazů, signováno Sedláček, první náměti sedlácká stavení a rybník, druhý krajina s rybníkem

1,-Kč

1,-Kč

2.

starožitná skříň z druhé poloviny 19. století, poškozená, dveře bez vnitřních výplní, chybí horní ukončení

500,-Kč

500,-Kč

3.

starožitný sekretář z druhé poloviny 19. století, v původním stavu bez renovace, složený ze dvou částí, dřevo masiv,

12.000,-Kč

12.000,-Kč

4.

starožitný sekretář – knihovna z druhé poloviny 19. století, v původním stavu bez renovace, dobrý stav, dřevo masiv

7000,-Kč

7000,-Kč

5.

4 ks židle značka Thonet z masivu, ohýbané dřevo, 19. století, v původním stavu bez renovace, dřevo masiv,

6000,-Kč

6000,-Kč

6.

starožitný stůl řezba, v původním stavu bez renovace, dobrý stav, dřevo masiv

3000,-Kč

3000,-Kč

7.

šicí stroj Veritas

300,-Kč

300,-Kč

8.

automatická pračka zn. LG

500,-Kč

500,-Kč

9.

televizor zn. Philips, úhlopříčka 80 cm

500,-Kč

500,-Kč

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

  1. Podání lze zvyšovat nejméně o 50,- Kč; to neplatí, nepřesahuje-li nejnižší podání částku 500,- Kč, v takovém případě lze podání zvyšovat nejméně o 10,- Kč.
  2. Vydražitel je povinen vydraženou movitou věc s příslušenstvím převzít bezprostředně po udělení příklepu a po zaplacení nejvyššího podání.
  3. Možnost případné prohlídky dražených movitých věcí, je nejpozději 15 min. před dražbou v místě jejího konání. Konkrétní podmínky bývají stanoveny v příslušné dražební vyhlášce.