← Zpět na seznam dražeb

Dražba movitého majetku

koná se

CITROËN BERLINGO 7

datum a čas dražebního jednání
26. července 2021, 10:00 hodin

místo konání dražby
Exekutorský úřad Písek, V Portyči 472, Písek

číslo jednací
117EX 2620/15-49

CITROËN BERLINGO 7, datum první reg. vozidla: 29.05.2012, bílá barva, palivo BA 95 B, 1kus klíče, malý a velký TP

 

Nejnižší podání: 30.000,- Kč 

CITROËN BERLINGO 7 - náhled
CITROËN BERLINGO 7 - miniatura CITROËN BERLINGO 7 - miniatura CITROËN BERLINGO 7 - miniatura CITROËN BERLINGO 7 - miniatura CITROËN BERLINGO 7 - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

  1. Podání lze zvyšovat nejméně o 50,- Kč; to neplatí, nepřesahuje-li nejnižší podání částku 500,- Kč, v takovém případě lze podání zvyšovat nejméně o 10,- Kč.
  2. Vydražitel je povinen vydraženou movitou věc s příslušenstvím převzít bezprostředně po udělení příklepu a po zaplacení nejvyššího podání.
  3. Možnost případné prohlídky dražených movitých věcí, je nejpozději 15 min. před dražbou v místě jejího konání. Konkrétní podmínky bývají stanoveny v příslušné dražební vyhlášce.