← Zpět na seznam dražeb

Dražba movitého majetku

koná se

celé obchodní podíly (ELEKTRONICKÁ DRAŽBA)

datum a čas dražebního jednání
21. prosince 2020, 10:00 hodin

místo konání dražby
www.portaldrazeb.cz

číslo jednací
117EX 1129/14-97

 Elektronická dražba proběhne na https://www.portaldrazeb.cz/drazba/117ex1129-14-97-1lrjr

podíl povinného jako společníka ve společnosti COOL MOTO s.r.o., se sídlem Šlikova 294/31, Praha, IČO 29126606 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 201940 a podíl povinného jako společníka ve společnosti Agro Capital s.r.o., se sídlem 5. května 1143/61, Praha, IČO 24276979 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 199992

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

  1. Podání lze zvyšovat nejméně o 50,- Kč; to neplatí, nepřesahuje-li nejnižší podání částku 500,- Kč, v takovém případě lze podání zvyšovat nejméně o 10,- Kč.
  2. Vydražitel je povinen vydraženou movitou věc s příslušenstvím převzít bezprostředně po udělení příklepu a po zaplacení nejvyššího podání.
  3. Možnost případné prohlídky dražených movitých věcí, je nejpozději 15 min. před dražbou v místě jejího konání. Konkrétní podmínky bývají stanoveny v příslušné dražební vyhlášce.