← Zpět na seznam dražeb

Dražba movitého majetku

koná se

Dražba movitých věcí

datum a čas dražebního jednání
22. října 2020, 9:00 hodin

místo konání dražby
Čs. legií 329, 399 01 Milevsko

číslo jednací
117 EX 991/19-54

č. položky

Označení dražených věcí (a počet ks):

Rozhodná cena věcí:

Nejnižší podání:

soubor

Soubor movitých věcí pol. č.1-č.13

 

690,- kč

230,- kč

1.

Spoluvlastnický podíl povinného ve výši ½ - pračka Gorenje WA61101

90,-

30,-

2.

Radio Hyundai

30,-

10,-

3.

Spoluvlastnický podíl povinného ve výši ½ - Přímotop NP 200A

30,-

10,-

4.

Čalouněný gauč + 2 ks pohovky

60,-

20,-

5.

Plynový sporák mora 2120

45,-

15,-

6.

Spoluvlastnický podíl povinného ve výši ½ - Kombinovaná Lednice + mrazák Snaige

90,-

30,-

7.

Radio Aiwa RM-21

30,-

10,-

8.

Monitor + počítač +klávesnice AOC

60,-

20,-

9.

TV Relysis

30,-

10,-

10.

Tuner Hyundai

45,-

15,-

11.

2 ks umyvadlo

60,-

20,-

12.

Cca 75 ks

60,-

20,-

13.

Jízdní kolo zn. Cortina

60,-

20,-

Dražba movitých věcí - náhled
Dražba movitých věcí - miniatura Dražba movitých věcí - miniatura Dražba movitých věcí - miniatura Dražba movitých věcí - miniatura Dražba movitých věcí - miniatura Dražba movitých věcí - miniatura Dražba movitých věcí - miniatura Dražba movitých věcí - miniatura Dražba movitých věcí - miniatura Dražba movitých věcí - miniatura Dražba movitých věcí - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

  1. Podání lze zvyšovat nejméně o 50,- Kč; to neplatí, nepřesahuje-li nejnižší podání částku 500,- Kč, v takovém případě lze podání zvyšovat nejméně o 10,- Kč.
  2. Vydražitel je povinen vydraženou movitou věc s příslušenstvím převzít bezprostředně po udělení příklepu a po zaplacení nejvyššího podání.
  3. Možnost případné prohlídky dražených movitých věcí, je nejpozději 15 min. před dražbou v místě jejího konání. Konkrétní podmínky bývají stanoveny v příslušné dražební vyhlášce.