← Zpět na seznam dražeb

Dražba movitého majetku

koná se

Dražba movité věci - osobní automobil

datum a čas dražebního jednání
22. října 2019, 9:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472, Písek

číslo jednací
117 EX 1649/17-24

č. položky

Označení dražených věcí (a počet ks):

Rozhodná cena věcí:

Nejnižší podání:

1.

Osobní automobil:

Škoda Fabia Combi, rv:2005,

VIN:TMBHY46Y354215274

Stav tachometru 580.000 Km,

Palivo:benzín, rz:1C83802,

včetně malého TP a 1 ks klíče

 

30.000,- Kč

10.000,- Kč

Dražba movité věci - osobní automobil - náhled
Dražba movité věci - osobní automobil - miniatura Dražba movité věci - osobní automobil - miniatura Dražba movité věci - osobní automobil - miniatura Dražba movité věci - osobní automobil - miniatura Dražba movité věci - osobní automobil - miniatura Dražba movité věci - osobní automobil - miniatura Dražba movité věci - osobní automobil - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

  1. Podání lze zvyšovat nejméně o 50,- Kč; to neplatí, nepřesahuje-li nejnižší podání částku 500,- Kč, v takovém případě lze podání zvyšovat nejméně o 10,- Kč.
  2. Vydražitel je povinen vydraženou movitou věc s příslušenstvím převzít bezprostředně po udělení příklepu a po zaplacení nejvyššího podání.
  3. Možnost případné prohlídky dražených movitých věcí, je nejpozději 15 min. před dražbou v místě jejího konání. Konkrétní podmínky bývají stanoveny v příslušné dražební vyhlášce.