← Zpět na seznam dražeb

Dražba movitého majetku

koná se

Dražba movité věci - osobní automobil

datum a čas dražebního jednání
28. srpna 2019, 9:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472, Písek

číslo jednací
117EX 920/18-25

č. položky

Označení dražených věcí (a počet ks):

Rozhodná cena věcí:

Nejnižší podání:

1.

Osobní automobil Lexus GS 450 H,

RZ: 4H56149, RV: 2008,

stk platná do 8/2018

stav tach:226 804 km

zd. Objem: 3 456.0 benzin

vin: JTHBC96SX05013272,

včetně velkého i malého TP

1 ks klíče

270.000,- Kč

90.000, -Kč

Dražba movité věci - osobní automobil - náhled
Dražba movité věci - osobní automobil - miniatura Dražba movité věci - osobní automobil - miniatura Dražba movité věci - osobní automobil - miniatura Dražba movité věci - osobní automobil - miniatura Dražba movité věci - osobní automobil - miniatura Dražba movité věci - osobní automobil - miniatura Dražba movité věci - osobní automobil - miniatura Dražba movité věci - osobní automobil - miniatura Dražba movité věci - osobní automobil - miniatura Dražba movité věci - osobní automobil - miniatura Dražba movité věci - osobní automobil - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

  1. Podání lze zvyšovat nejméně o 50,- Kč; to neplatí, nepřesahuje-li nejnižší podání částku 500,- Kč, v takovém případě lze podání zvyšovat nejméně o 10,- Kč.
  2. Vydražitel je povinen vydraženou movitou věc s příslušenstvím převzít bezprostředně po udělení příklepu a po zaplacení nejvyššího podání.
  3. Možnost případné prohlídky dražených movitých věcí, je nejpozději 15 min. před dražbou v místě jejího konání. Konkrétní podmínky bývají stanoveny v příslušné dražební vyhlášce.