← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

Pozemek v obci Hřebeč, okres Kladno

datum a čas dražebního jednání
12. června 2018, 10:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 24/02-18

město: Hřebeč

okres: Kladno

katastr: Hřebeč

kraj: Středočeský

Předmětem dražby je:

- pozemek parc.č. 510/5 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 28 m2 v obci a k.ú. Hřebeč, okres Kladno.

Pozemek se nachází na jihovýchodním okraji obce Hřebeč. Pozemek má trojúhelníkový tvar, východní hranicí navazuje na místní komunikaci a západní hranicí sousedí s parc.č. St. 546, který je zastavěn objektem bydlení.

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.

výsledná cena
17 640,- Kč

nejnižší podání
8 820,- Kč

dražební jistota
2 000,- Kč

Rezervace e-mailem
Pozemek v obci Hřebeč, okres Kladno - náhled
Pozemek v obci Hřebeč, okres Kladno - miniatura Pozemek v obci Hřebeč, okres Kladno - miniatura Pozemek v obci Hřebeč, okres Kladno - miniatura Pozemek v obci Hřebeč, okres Kladno - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 2402 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.