← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

podíl na rodinném domě v Ústí nad Labem

datum a čas dražebního jednání
14. července 2020, 13:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 3495/10-104

město: Ústí nad Labem

okres: Ústí nad Labem

katastr: Krásné Březno

kraj: Ústecký

Jedná se o řadovou, krajní, nepodsklepenou, patrovou budovu s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je vhodná ke kompletní modernizaci. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z hydroizolačních asfaltových pásů. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou plastová, opatřená parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné nebo dřevěné prosklené. Podlahy v domě jsou betonové. Fasáda domu není zateplená, na omítce jsou viditelné známky opotřebení, omítka místy opadává. K domu náleží dvorek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

V 1. NP domu se nacházejí 3 místnosti, koupelna vybavena vanou a WC. Dle sdělení jsou prostory ve špatném stavu. Ve 2. NP se nacházejí 2 místnosti, lodžie, koupelna vybavena vanou a WC. Prostory ve 2. NP mají být po kompletní modernizaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace. K dispozici je jímka. Vytápění domu není. Ohřev teplé vody není zajištěn. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 216, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří, je o velikosti 114 m2 a je z větší části zastavěn plochou pod domem č.p. 187. Zbylou část tvoří dvorek. Pozemek je oplocen zděným oplocením. Přístup k nemovité věci je po komunikaci ve vlastnickém právu města. Součástí nemovité věci jsou IS a jímka. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení.

výsledná cena
159 000,- Kč

nejnižší podání
79 500,- Kč

dražební jistota
15 000,- Kč

Rezervace e-mailem
podíl na rodinném domě v Ústí nad Labem - náhled
podíl na rodinném domě v Ústí nad Labem - miniatura podíl na rodinném domě v Ústí nad Labem - miniatura podíl na rodinném domě v Ústí nad Labem - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 349510 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.