← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

byt v Nýřanech u Plzně

datum a čas dražebního jednání
14. července 2020, 9:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 482/19-39

město: Nýřany

okres: Plzeň-sever

katastr: Nýřany

kraj: Plzeňský

Jedná se o řadový, krajní bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 1 podzemní a 8 nadzemních podlaží. V budově se nacházejí bytové jednotky a společné prostory. Poštovní schránky jsou vně budovy. V budově je výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálních schodišť. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Střecha budovy je plochá. Součástí střechy je bleskosvod. Vchodové dveře do budovy jsou plastové. Okna domu jsou plastová, opatřena parapety. Fasáda domu je zateplená. Fasáda je v dobrém stavu. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci s chodníkem a veřejným osvětlením. Parkování je možné u domu.

Oceňovaná jednotka č. 1129/19 se nachází v budově č.p. 1129 v 7. NP, její dispozice je 3+1. Orientace místností je na severní a jižní světovou stranu. K bytu náleží lodžie a sklepní kóje.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 143/3 stojí bytový dům s č.p. 1129. Pozemek je pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek veden jako zastavěná plocha a nádvoří, je o velikosti 221 m2 a je zastavěn plochou pod domem. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek ve vlastnictví města.

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.

výsledná cena
1 950 000,- Kč

nejnižší podání
1 300 000,- Kč

dražební jistota
100 000,- Kč

Rezervace e-mailem
byt v Nýřanech u Plzně - náhled
byt v Nýřanech u Plzně - miniatura byt v Nýřanech u Plzně - miniatura byt v Nýřanech u Plzně - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 48219 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.