← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

chata v okrese Tachov

datum a čas dražebního jednání
17. září 2020, 9:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 988/18-39

město: Svojšín

okres: Tachov

katastr: Holyně u Svojšína

kraj: Plzeňský

Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu s jedním nadzemním podlažím. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Fasáda chaty není zateplená. Chata je částečně podsklepená. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná. Vchodové dveře chaty jsou dřevěné plné. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné cestě určené pro pěší nacházející se na pozemku parc. č. 281/10, který je ve vlastnictví cizích vlastníků.

Nebylo zjištěno napojení na inženýrské sítě. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 281/6 stojí stavba rekreační chaty č.e. 15. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek o celkové výměře 25 m2. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 281/6, který je ve vlastnictví cizích vlastníků.

 

Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.

výsledná cena
375 000,- Kč

nejnižší podání
187 500,- Kč

dražební jistota
40 000,- Kč

Rezervace e-mailem
chata v okrese Tachov - náhled
chata v okrese Tachov - miniatura chata v okrese Tachov - miniatura chata v okrese Tachov - miniatura chata v okrese Tachov - miniatura chata v okrese Tachov - miniatura chata v okrese Tachov - miniatura chata v okrese Tachov - miniatura chata v okrese Tachov - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 98818 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.