← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

podíly na pozemcích v Klučenicích, okres Příbram

datum a čas dražebního jednání
26. září 2023, 9:00 hodin

místo konání dražby
www.portaldrazeb.cz

číslo jednací
117 EX 875/13-57

město: Klučenice

okres: Příbram

katastr: Klučenice

kraj: Středočeský

Elektronická dražba proběhne na https://www.portaldrazeb.cz/drazba/117ex875-13-57-rdmzz.html

výsledná cena
308,- Kč

nejnižší podání
206,- Kč

dražební jistota
50,- Kč

Rezervace e-mailem
podíly na pozemcích v Klučenicích, okres Příbram - náhled
podíly na pozemcích v Klučenicích, okres Příbram - miniatura podíly na pozemcích v Klučenicích, okres Příbram - miniatura podíly na pozemcích v Klučenicích, okres Příbram - miniatura podíly na pozemcích v Klučenicích, okres Příbram - miniatura podíly na pozemcích v Klučenicích, okres Příbram - miniatura podíly na pozemcích v Klučenicích, okres Příbram - miniatura podíly na pozemcích v Klučenicích, okres Příbram - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 8751300 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.