← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

orná půda 2638m2 - Strakonice

datum a čas dražebního jednání
17. prosince 2019, 9:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 23/19 - 23

město: Strakonice

okres: Strakonice

katastr: Strakonice

kraj: Jihočeský

předmětem dražby bude pozemek - orná půda o výměře 2638 m2 ve Strakonicích

více informací viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení

výsledná cena
65 930,- Kč

nejnižší podání
43 953,- Kč

dražební jistota
7 000,- Kč

Rezervace e-mailem
orná půda 2638m2 - Strakonice - náhled
orná půda 2638m2 - Strakonice - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 239 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.