← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

pozemek - ostatní plocha Nová Ves u Nepomuka (Plzeň-jih)

datum a čas dražebního jednání
6. června 2023, 10:00 hodin

místo konání dražby
www.portaldrazeb.cz

číslo jednací
117 EX 520/18 - 107

město: Neurazy

okres: Plzeň-jih

katastr: Nová Ves u Nepomuka

kraj: Plzeňský

Elektronická dražba proběhne na https://www.portaldrazeb.cz/drazba/117ex520-18-107-rdvwx.html

výsledná cena
62 500,- Kč

nejnižší podání
18 750,- Kč

dražební jistota
10 000,- Kč

Rezervace e-mailem
pozemek - ostatní plocha Nová Ves u Nepomuka (Plzeň-jih) - náhled
pozemek - ostatní plocha Nová Ves u Nepomuka (Plzeň-jih) - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 5201800 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.