← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

čtvrtina rodinného domu v Děčíně

datum a čas dražebního jednání
3. prosince 2019, 10:00 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 28/02-17

město: Děčín

okres: Děčín

katastr: Křešice u Děčína

kraj: Ústecký

Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepenou, patrovou budovu s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající spíše podprůměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených živičné šindele. Součástí střechy je komín a střešní otvor. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou plastová nebo dřevěná zdvojená, opatřená parapety. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Fasáda severní části domu chybí. Budova je cca z roku 1866. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Odpady jsou svedeny do jímky. Informace o přípojkách byly převzaté z databáze RÚIAN. Přípojky nebylo možné ověřit.

Stavba domu č.p. 5 stojí na pozemku parc. č. 514, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří, je o velikosti 1.240 m2, je zčásti zastavěn plochou pod domem, kolnou, zděným chlévem, dřevníkem, přístřeškem a samostatně garáží s dílnou. Zbylou část tvoří zahrada. Pozemek je nepravidelného tvaru. Pozemek je rovinatý, travnatý, udržovaný. Pozemek je ve vlastnictví státu. Přístup na pozemek je po komunikaci ve vlastnictví města.

výsledná cena
462 000,- Kč

nejnižší podání
231 000,- Kč

dražební jistota
50 000,- Kč

Rezervace e-mailem
čtvrtina rodinného domu v Děčíně - náhled
čtvrtina rodinného domu v Děčíně - miniatura čtvrtina rodinného domu v Děčíně - miniatura čtvrtina rodinného domu v Děčíně - miniatura čtvrtina rodinného domu v Děčíně - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 2802 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.