← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

penzion a rodinný dům u Českého Krumlova

datum a čas dražebního jednání
3. prosince 2019, 9:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 953/17-711

město: Dolní Třebonín

okres: Český Krumlov

katastr: Prostřední Svince

kraj: Jihočeský

Jedná se o samostatně stojící stavbu penzionu a domu č.p. 8. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda budovy není zateplená. Budova je částečně podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Krov je dřevěný. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a střešními okny. Okna budovy jsou dřevěná dvojitá. Dveře budovy jsou dřevěné prosklené. K budově patří oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné. Budova je určena k modernizaci a částečné rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

 V pravé části stavby se nachází rodinný dům, který je dispozičně řešen jako 6+1. V 1. NP jsou 4 pokoje, kuchyň, předsíň, koupelna, chodba, 2 technické místnosti a kotelna. V podkroví se nachází 2 pokoje, chodba a koupelna. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou a prkny. Koupelna je v 1. NP s vanou a s WC a ve 2. NP je se sprchovým koutem a s WC. Obklady jsou keramické.

 V levé části stavby se nachází penzion. V 1. NP je zimní zahrada, sál, bar, chodba, 2x WC, kuchyňský prostor, jídelna, chodba a 3 pokoje s WC a sprchou. V podkroví se nachází 8 pokojů s WC a sprchou, 2x WC, úklidová místnost, chodba, kotelna a sál. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou a prkny. Obklady jsou keramické.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, ČOV, vodovodu a studny. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění je ústřední, kotlem. Ohřev teplé vody v penzionu zajišťuje kotel a v domě bojler.

Na pozemku parc. č. St. 17 stojí stavba penzionu a domu č.p. 8. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1 758 m2. Pozemky parc. č. St. 17, parc. č. 167/1, parc. č. 167/3, parc. č. 167/4, parc. č. 167/6, parc. č. 167/7 a parc. č. 1080 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako trvalý travní porost a zahrada. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, ČOV, 2 studny, stodola a hospodářská budova. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1051/1 ve vlastnickém právu obce Dolní Třebonín.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, porosty, 2 studny a ČOV. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, stodola a hospodářská budova. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

výsledná cena
6 195 000,- Kč

nejnižší podání
3 097 500,- Kč

dražební jistota
100 000,- Kč

Rezervace e-mailem
penzion a rodinný dům u Českého Krumlova - náhled
penzion a rodinný dům u Českého Krumlova - miniatura penzion a rodinný dům u Českého Krumlova - miniatura penzion a rodinný dům u Českého Krumlova - miniatura penzion a rodinný dům u Českého Krumlova - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 95317 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.