← Zpět na seznam dražeb

Dražba nemovitého majetku

koná se

rodinný dům v Lokti (okres Sokolov)

datum a čas dražebního jednání
12. března 2019, 9:30 hodin

místo konání dražby
sídlo Exekutorského úřadu v Písku, V Portyči 472

číslo jednací
117 EX 164/18-36

město: Loket

okres: Sokolov

katastr: Loket

kraj: Karlovarský

Dražená nemovitá věc se nachází v severní zastavěné části města v ulici Nádražní č.p. 213 v zástavbě rodinných domů. Jedná se o samostatně stojící rodinný' dům. Dům je přízemní s obytným podkrovím a půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně- technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Součástí střechy je komín a střešní otvor. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná zdvojená, opatřena parapety. Fasáda domu je nezateplená. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

více podrobností viz. dražební vyhláška a znalecký posudek níže ke stažení

výsledná cena
1 995 000,- Kč

nejnižší podání
997 500,- Kč

dražební jistota
100 000,- Kč

Rezervace e-mailem
rodinný dům v Lokti (okres Sokolov) - náhled
rodinný dům v Lokti (okres Sokolov) - miniatura rodinný dům v Lokti (okres Sokolov) - miniatura rodinný dům v Lokti (okres Sokolov) - miniatura rodinný dům v Lokti (okres Sokolov) - miniatura rodinný dům v Lokti (okres Sokolov) - miniatura rodinný dům v Lokti (okres Sokolov) - miniatura rodinný dům v Lokti (okres Sokolov) - miniatura rodinný dům v Lokti (okres Sokolov) - miniatura rodinný dům v Lokti (okres Sokolov) - miniatura rodinný dům v Lokti (okres Sokolov) - miniatura rodinný dům v Lokti (okres Sokolov) - miniatura rodinný dům v Lokti (okres Sokolov) - miniatura rodinný dům v Lokti (okres Sokolov) - miniatura

kontakt

Exekutorský úřad v Písku
V Portyči 472
397 01 Písek

Tel.VoIP: +420 380 120 602
Tel./Fax: +420 382 210 825

IČ: 71195246
DIČ: CZ7502261503
Číslo účtu: 21 33 333 / 5800

exekutor@exekucepisek.cz
podatelna@exekucepisek.cz

poučení

Jistotu lze zaplatit buď hotově v pokladně úřadu exekutora nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce, variabilní symbol 16418 (jednací číslo), specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.